Compromís-Bloc informa que no s’ha deixat en cap moment de donar servei als ciutadans i pròximament el SEAFI, una vegada munipalitzat, tornarà a funcionar.

Una vegada més el regidor del Partit Popular Salvador Sansaloni manifesta en premsa tot un conjunt de despropòsits i mitges veritats referents al servei del SEAFI que només poden catalogar-se de mentida sencera per a Compromís-Bloc de Tavernes de la Valldigna. El SEAFI s’ha explicat plenari rere plenari, però pareix que no es vol o no interessa entendre les explicacions.

Compromís-Bloc de Tavernes de la Valldigna manifesta que no és cert que el servei del SEAFI no estiga prestant-se, doncs el servei està garantit pels professionals de l’equip base de serveis socials des del mateix moment en què es donà per acabat el contracte amb l’empresa privada que el gestionava. Des d’aleshores s’ha treballat per municipalitzar el servei a través de la Mancomunitat de la Safor.
En cap moment es perd la subvenció que Tavernes rebia ja que es feren les oportunes gestiones amb Rosa Molero directora de la Direcció General d’Infància per a què aquesta subvenció se sumara a la de la Mancomunitat de la Safor perquè de no ser així, per paràmetres poblacionals no seria viable demanar-la.

La directora Rosa Molero tramità la subvenció per a que aplegara a la Mancomunitat tal i com fou la intenció de tots els partits: Compromís-Bloc, PSOE i EU que amb el seu vot favorable aprovaren al plenari la proposta i on, una vegada més, el PP es va abstindré en solitari.

L’acord amb la Mancomunitat de la Safor aprovat al passat plenari contempla el mateix servei i nombre de personal especialitzat amb que ja es comptava: un psicòleg a jornada completa i una treballadora a mitja jornada. Una vegada finalitzats els tràmits amb la Direcció General d’Infància i ratificat aquest acord als pressupostos generals, s’ha aprovat pel plenari; així doncs, en breu, començarà el servei a realitzar-se amb total normalitat.

Compromís-Bloc de Tavernes vol manifestar que ha estat necessari un període de temps per tal que tots els procediments administratius i legals puguen resoldre’s i en cap cas el servei comença perquè un partit de l’oposició, que com sempre s’abstingué al plenari demostrant poc interès pel tema del SEAFI, ho reclame en quant ja està resolt.
Convidem al PP de Tavernes que si tant es preocupa per les persones, en compte d’exigir resposta a qüestions ja resoltes de Tavernes, fiscalitze al seu partit a Madrid doncs ha votat en contra de la renda bàsica garantida.

Des de Compromís-Bloc Tavernes ja fa temps que venim observant la poca altura política d’aquest partit que ni aporta ni dóna solucions i que sempre s’absté als plenaris per després fer notes de premsa amb falsedats per tal de crear crispació i confrontació.