Relació dels regidors del Compromís a l’ajuntament de Tavernes

Sergi González i Frasquet

Mónica Palomares i Bixquert

Éncar Mifsud i Estruch

Josep Llàcer i Gandia

Noèlia Alberola i Elena

Anna Bellver i Garcia

Enrique Chofre i Talens

Emili Enguix i Gimeno