Comunicat de Quique Chofre Talens, regidor de Regidor de Règim Interior, Participació Ciutadana, Modernització i Noves Tecnologies

La veritat és que, desgraciadament, ja no en sorprenen les afirmacions del portaveu del PSOE de Tavernes de la Valldigna en relació a l’estudi de costos realitzat per a determinar el preu públic referent a les actuacions musicals a l’aire lliure que hem estat treballant colze a colze amb els funcionaris del nostre Ajuntament. Lamentablement, són ja habituals les demostracions de la poca talla política que atresoren el tàndem PPSOE i que s’han demostrat Ple rere Ple en aquesta legislatura.

Resulta que el senyor portaveu (economista, per a més dades), afirma que no sabem fer multiplicacions i que no hem sabut ni sumar les xifres totals. I jo em pregunte (i sóc de lletres), quan s’utilitza una fulla de càlcul, algú creu que les operacions es fan en un paper i després es passen a la fulla de càlcul?, o es de suposar que estes es faran mitjançant fórmules que et dona el resultat de forma automàtica?…EFECTIVAMENT…s’utilitzen fórmules! Què gran invent!!

Aleshores, per què hi ha eixa diferència? (que l’esmentat regidor les veu com a error garrafal). L’ explicació és molt senzilla: si ens fixem en la columna de l’ esquerre, els decimals no estan visibles (que això no vol dir que no existeixen) i per tant, el programa arrodoneix a la unitat. L’ explicació de com funciona l’arrodoniment, si vol li la puc explicar en una altra entrega (i repetisc que sóc de lletres). Per altra banda, la columna de la dreta si que mostra dos decimals, per tant, l’arrodoniment es fa al segon decimal… ON ESTÀ L’ERRRADA MONUMENTAL SR. BORRÀS??.

Respecte a les esmentades errades de concepte que afirma, dir-li dos coses: primer, en tractar-se d’ un estudi basat en pressupostos demanats, hem reproduït els conceptes tal i com ens els han passat. Efectivament, (cosa que jo no sabia), els sous, la seguretat social i les assegurances no estan subjectes a IVA, “aceptamos barco”, però també dir-li que, com hauria de saber, els estudis de costos es fonamenten en els imports SENSE IVA (ja que este pot variar al llarg del temps), és a dir, que encara que estos conceptes haurien de tindre la casella buida, també es cert que aquesta errada NO MODIFICA DE MANERA ALGUNA la validesa de l’estudi fet per la Tresoreria del nostre Ajuntament.

En fi, espere que els comentaris que ha fet tirant per terra la tasca feta en aquest procés pels funcionaris de la casa, hagen estat per desconeixement i/o perquè no aplega a més…perquè si sabia del que estava parlant i aixina i tot ha intentat desinformar als veins de Tavernes sols per fer mal, no li trobe nom que puga definir eixa acció.

PER CERT…les invitacions, NO SÓN PER A NOSALTRES…és una exigència de la Oficina de l’artiste. (Deberán poner a disposición del equipo de producción un total de 100 entradas sin coste)… i quan vullgues t’ho mostre, És el que passa quan vas d'”enterao”!