L’Ajuntament de Tavernes està adherit al pla Edificant mitjançant un acord del ple que va ser aprovat per unanimitat. Gràcies a este pla, es faran una sèrie d’inversions als centres educatius públics de la nostra ciutat després de més de 20 anys on no s’ha fet cap obra de pes llevat de la de l’IES Valldigna.

Com sabeu, la competència per a fer inversions als centres educatius és de la Conselleria d’Educació de la Generalitat. Després de 20 anys en mans del PP, on hi havia altres interessos que no eren l’educació, l’actual Consell del Botànic s’ha trobat amb un tap exageradament gran que fa impossible tramitar totes les obres que el Consell voldria. La burocràcia és excessivament llarga.

Per tal de donar resposta a este problema la Generalitat ha dissenyat el pla Edificant, demanant ajuda als ajuntaments. La idea és, bàsicament, que els ajuntaments s’encarreguen de la burocràcia (preparar memòries valorades i projectes) i la Generalitat posarà els diners per a l’execució. El pla Edificant s’ha plasmat amb un decret-llei que va ser aprovat per les Corts i amb el que el nostre alcalde Jordi Juan va participar.

Una vegada adherits al pla, escollides les inversions i acceptades les mateixes per la Generalitat, el que ha de fer l’Ajuntament és la redacció dels projectes i les memòries valorades per tal de saber què costaran d’executar eixos projectes i demanar els diners corresponents. El projecte del nou menjador i altres aules del col.legi Sant Miquel ja el tenim acabat i seguim treballant en la resta d’inversions pendents.

Per què altres ajuntaments ja saben la quantia dels projectes? Normalment perquè la Conselleria ja disposava d’un avantprojecte o projecte, que només calia actualitzar. No és el mateix actualitzar un projecte ja fet que el.laborar-ne un de nou com, per exemple, la construcció d’un nou IES Jaume II el Just. El que ha passat a Tavernes és que no hi havia res fet, ni tan sols un projecte, ni tan sols una memòria valorada, res, ni per a la reforma del Jaume II, ni per al nou menjador del Sant Miquel, ni per a les filtracions del Divina Aurora i IES Valldigna, ni per als banys de l’Alfàndec.

I arribats a este punt és on demanem certa empatia. Perquè abans, estos projectes els feien els serveis tècnics de la Conselleria, que és qui té les competències, però ara els hem de fer des dels serveis tècnics de l’Ajuntament, sense tindre més recursos humans addicionals per a fer-ho. L’Ajuntament de Tavernes té tres arquitectes i a banda de projectar i dirigir els 5 milions d’inversions que ara tenim en marxa, han de tramitar les llicències, els informes de planejament i gestió urbanística i moltes coses més. Per a algú que no té responsabilitats executives segur que és molt fàcil dir que l’Ajuntament va en retràs però segur que els que alguna vegada heu tingut una responsabilitat, ja siga en el món públic o en l’empresa privada enteneu perfectament la situació.

Autocrítica? Sí. Probablement si haguérem encomanat estos projectes a despatxos professionals externs, cosa que sí que hem fet en el cas del Sant Miquel, hauríem avançat més. De fet, estem valorant fer-ho en la resta de projectes per tal d’accelerar-los però, amb els mitjans actuals, més ràpid no podem anar.

El que ha de quedar clar a tota la ciutadania és que Tavernes està adherit al pla Edificant i a mesura que anem elevant les memòries valorades a la Conselleria anirem rebent les subvencions per a executar els diferents projectes.

Per altra banda, encara que es tracta d’un tema redundant i que no volíem dir res al respecte, ens agradaria aclarir que l’esmena que va presentar el Grup Parlamentari Popular a les Corts respecte al Jaume II va ser rebutjada perquè pretenia fer una “adequació” amb zero euros!!!! Sí, heu llegit bé, adequació, no reforma, no nova construcció, amb zero euros (ho podeu vore a la foto). Una esmena sense diners, sense altes ni baixes, zero euros, cosa que és normal perquè, com ells no feren el projecte, no sabem quant costarà i no es pot fer una esmena consistent. Concloem per tant que esta esmena és només una argúcia administrativa amb l’únic objectiu de difamar a l’alcalde Jordi Juan com a diputat.

Grup Compromís-Tavernes