Després de tindre la liquidació de l’exercici 2018 de l’Ajuntament, comprovem que, de nou, tenim superàvit, aquesta vegada de 3’9 milions d’euros (més concretament 3,940,983.52 euros).

Açò és una mostra més de la bona gestió que està duent a terme el govern de Compromís per conseguir tindre uns comptes sans que ens permeten fer front als diferents projectes estratègics que tenim en marxa (piscina, col.lector, depuradora, pla d’eficiència energètica) a banda de seguir millorant els serveis que rep tota la ciutadania.

Per a la informació de tot el poble de Tavernes, volem també contar que eixe superàvit va a utilitzar-se en seguir amb les inversions financerament sostenibles que ja tenim en marxa (1’2 milions d’euros), amortització de deute bancari (2’2 milions d’euros) i la resta per a col.lectors que es van fer malbé degut a les passades pluges, voreres del bar Madrid i millora de la zona de jocs infantils del passeig Colom.

La gestió econòmica desde l’any 2011 l’hem resumit en aquesta tarja, que és molt il.lustrativa: