A totes les i els docents, vos desitgem un bon inici de curs.

Des de Compromís no anem a deixar de lluitar per tal que el col.lectiu que s’encarrega de crear il·lusions i acompanyar en el camí a moltes generacions treballe amb les condicions adequades.

Una de les professions més enriquidores i importants del món necessita una gestió a l’alçada per part de l‘Administració Pública.