El Bloc acusa a Iberdrola i al PP de connivencia per alçar una gran torre enmig de la lloma de la Penya de Migdia, un paratge qualificat com a “d’alt valor paisatgístic”, i també de gran valor antropològic i sentimental per als veïns de Tavernes i la Valldigna.
El Bloc vol denunciar que el traçat de la línea d’alta tensió d’Iberdrola per la Ombria vallera s’esta executant afectant greument l’anomenada “Unitat de Paisatge 5“. L’estudi técnic presentat pel govern municipal del PP i que s’ha d’unir a la documentació de revisió del PGOU per tal de completar-la, qualifica la zona com a “ d’alt valor paisatgístic” amb un valor de qualitat 5 i valor de fragilitat 2.

El candidat del Bloc, Miquel Bononad, ha manifestat que “Iberdrola ha instal·lat la torre en mig de la lloma de la penya, sense cap mirament, al igual que va fer davant del jaciment de la Cova de Bolomor”.

El Bloc denuncia que en les inmediacions de la zona afectada per les torres es troben jaciments arqueólogics que donen a la zona un elevat valor cultural. A més de restes de les primeres ocupacions humanes, als peus de la Penya de Migdia es troben les ruines del Rafol. “És un fet massa conegut i així figura en documents oficials municipals, entre ells el PGOU, pero el govern municipal del PP, al igual que ha fet amb Bolomor, ha deixat que Iberdrola actuara amb un fort impact negatiu en una zona que l’estudi encarregat pel propi PP qualifica com d’alt valor paissagístic”.
El portaveu del Bloc, Miquel Bononad, ha manifestat que “Iberdrola ha actuat amb total despreci dels valors paissagístics de Tavernes i de la Valldigna i una vegada més el PP ha estat el còmplice de l’acció. S’han carregat el paissatge de l’entorn de Bolomor i Penya de Migdia, globalment, “a lo bestia“. I és responsable Iberdrola i qui l’ha autoritzat, la Generalitat i el govern municipal del PP”.
Gabinet de Comunicació Bloc Nacionalista Valencià de Tavernes de la Valldigna