El Bloc de Tavernes denuncia que el govern municipal del PP ha defensat una vegada més els interessos d’Iberdrola i no els del poble. El PP ha signat un conveni amb Iberdrola que obliga al poble a pagar la línia de 20 KW que anirà des de la subestació a la platja.

El candidat del Bloc a l’alcaldia, Miquel Bononad, ha recordat que ” quan més d’un 80% de veïns estan en contra del pas de l’alta tensió per la Valldigna i l’alcalde del PP, Eugenio Pérez i el seu grup municipal van manifestar que hi hauria dimissions si l’alta tensió passava per Tavernes, sense cumplir-ho, volen que el poble pague una línia de 20 kilovolts a Iberdrola“.

El conveni que el PP ha negociat amb Iberdrola ha estat aprovat en el ple amb els únics vots en contra del Bloc i indica que els agents urbanitzadors i propietaris pagaran el segon transformador d’alta a mitjana tensió que Iberdrola construirá en la nova subestació d’ “El Pla”.

El conveni diu que serán els agents urbanitzadors “quienes financien el coste del segundo transformador a instalar en la nueva subestación, las celdas de línea, la red de 20Kv común a todas las actuaciones y los centros de reparto necesarios en proporción a los kilovoltios previstos para cada actuación urbanística“.

El conveni diu textualment en un altre punt que l’ajuntament pren l’obligació d’executar la xarxa de 20 kv i els centres de repartiment i totes les actuacions urbanístiques que des de la nova subestació aniran i tornaran als centres de transformació i repartiment previstos i també executarlos.

Miquel Bononad ha manifestat que “una vegada més el PP fa que Tavernes siga un bon negoci per a Iberdrola

Gabinet de Comunicació Bloc Nacionalista Valencià de Tavernes de la Valldigna