El Bloc de Tavernes afirma que davant la manca de normes als estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna i la Safor per a nomenar els seus consellers, els quasi mil cinc cents votants del BLOC estan representats a ambdues mancomunitats tant si ens atenem a criteris de proporcionalitat com si apliquem la llei d’Hont.
El Bloc exposa que el fet de no estar representat hauria suposat negar l’esperit de pluraritat que busca la mancomunitat i que estem satisfets de que al final no haja sigut així.
Per tant, el PP no ens ha cedit cap representant en les manomunitats ni tampoc s’ha saltat la LLei d’Hont per cedir-nos-en un en la Valldigna, com afirma el seu regidor Salvador Ribis, ja que l’aplicació de la llei d’Hont al resultat electoral obtingut per les formacions polítiques al mes de maig deixa ben clar que ens correspon representant tant a la Mancomunitat de la Valldigna com de la Safor.
El Bloc vol remarcar que també li haguera correspost representant a les mancomunitats citades si el repartiment de consellers s’hagués fet seguint criteris de repartiments proporcionals.
Si en base a eixa falta de normes, el que ara vol dir el PP és que tots els consellers haurien pogut ser del seu partit per la seua majoria absoluta, haurem de deduir que está “regalant ” els consellers a la resta de formacions polítiques i no solament al Bloc.
El Bloc coneix que no hi ha cap procediment marcat en els estatuts de la Valldigna que determine com s’han d’anomenar els consellers i que queda finalment la decisió al plenari. El PP hauria pogut usar la seua majoria absoluta i haver-se quedat per a ell tots els consellers, cosa que des del punt de vista legal era possible, però seria una decissió equivocada i en contra de les pròpies paraules de l’alcalde que en la presa de possessió va demanar i oferir col·laboració a tots els grups municipals i va afirmar que la seua majoria absoluta no impediria al PP treballar perquè s’assolira la máxima representació possible de tots els partits en les institucions locals i comarcals.
El Bloc crida l’atenció a la conveniència de que s’implante un criteri que determine clarament com nomenar els consellers i sobretot que siga una norma que facilite la máxima representació del teixit polític de la Valldigna a la seua mancomunitat.

Jordi Juan, regidor del Bloc a Tavernes