El Bloc ha exigit al PP que tinga en compte la salut i els interessos dels vallers i de la Valldigna en general a l’hora de concedir la llicència d’obres per a la prevista subestació d’Iberdrola.

El Bloc considera que la instal·lació d’una subestació d’alta tensió ha de incloure’s dins del grup d’“activitat qualificada o ambiental” perquè no és innòcua i pot perjudicar la salut dels veïns. Cal recordar també que està vigent el decret de 1961 que prohibeix emplaçar indústries fabrils o perilloses a menys de 2000 metres d’un casc urbà i la parcel·la no acompliria els requisits, perquè segons les dades municipals, es troba a 533 metres de l’ampliació del polígon industrial sector 5.1; a 800 metres del Poligon Industrial El Pla; a 1.692 metres del centre de la Plaça Major i només a 2.300 metres de l’extrem est de “Els Sequers”, al costat del cementeri, que seria el punt més llunyà del casc urbà.

El terreny on Iberdrola pensa construir la subestació es troba a escassos metres del riu Vaca, en zona inundable. El Bloc va demanar en el passat plenari al PP que informe de les actuacions previstes en el projecte d’Iberdrola per corregir la situació de zona inundable de la parcel·la implicada i si és preceptiu l’informe d’impacte ambiental per a les llicències de la instal·lació. Al mateix temps, el Bloc ha demanat que s’informe de qualsevol qüestió que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer haja indicat sobre aquesta instal·lació, així com si cal un permís de la confederació per executar l’obra atés que està al costat mateix del riu.

El Bloc ha pogut constatar aquests dies com una màquina pesada ha arrancat els arbres mentre un conjunt de tècnics estudiava els plànols de la subestació i delimitava amb estaques de fusta la part de terreny on es construirà l’edifici. Els tècnics ens confirmaren que la previsió d’ Iberdrola es iniciar les obres “en un o dos mesos”.