El govern municipal ha presentat en el ple de novembre per al seu aprovament el Pla de Sanejament perquè així ho exigeix la llei degut a la mala situació que travessa el consistori i no presenta aquest pla per voluntat.
En el plenari de setembre del 2008, el govern municipal va donar compte de la liquidació del pressupost de 2007, que ja posava de manifest els números rojos en què es troba aquest Ajuntament.
La situació actual és:
– Un dèficit rècord de 3.095.000 euros en tresoreria, xifra a la que mai s’havia arribat.
– Un estalvi nét negatiu de 1.204.000 euros.
– S’acaba d’aprovar una pòlissa de 2 milions d’euros i un préstec de legislatura de vora 900.000 euros per pal·liar una part del dèficit de tresoreria. Això fa que l’Ajuntament haja arribat a un endeutament del 120%, que supera clarament el fatídic 110% permés per la llei.

Aquests números rojos han obligat al govern popular a fer un Pla de Sanejament, tot i que el govern municipal s’haja entossudit a acusar a l’oposició d’alarmista i dir que la hisenda de Tavernes es troba sanejada i té molt bona salut.
El Bloc vol remarcar que aquestes frases de l’alcalde i la regidora d’hisenda no tenen fonament i que és una gran contradicció dir que la hisenda de Tavernes té bona salut i que la llei els obligue a fer un Pla de Sanejament pels tres motius anterios: dèficit en tresoreria, estalvi nét negatiu i endeutament superior al 110% .
Els pressupostos d’anys anteriors, dissenyats i aprovats només pel Partit Popular des de fa anys, i la seua nefasta gestió són els que han dut a l’Ajuntament a aquesta greu situació.
Des del Bloc ens hem posicionat en contra del Pla de Sanejament presentat pel govern popular perquè hi ha mesures que no podem compartir en absolut. I és que en el Pla de Sanejament, aprovat només pel PP,

  • L’IBI manté el tipus de gravamen d’enguany i que el Bloc ja va votar en contra perquè suposa un augment del 8%, superior a l’IPC. L’increment de l’IBI per als pròxims anys serà molt superior a l’IPC.
  • L’ICO liquidat al 2007 és de 100.000 euros, dels quals s’han cobrat només 80.000. En canvi i malgrat la crisi econòmica, el PP ha previst que l’ICO ingresse 650.000 euros en el 2008 i 617.000 euros en el pròxims anys.
  • L’IAE liquidat en el 2007 és de 172.000 euros, dels quals només s’han cobrat 65.000. En canvi es preveuen ingressos de 197.000 i 193.000 euros pels pròxims anys.
  • El Pla de Sanejament preveu ràtios d’endeutament més que excessius perquè, a banda del 120% actual, s’ha de fer un préstec de quasi 6 milions d’euros previst per al 2009, amb la qual cosa el ràtio ascendirà al 150%. I això hipoteca els ciutadans de Tavernes i a les futures corporacions municipals.

El Bloc considera que aquest pla parteix d’uns ingressos que no seran reals i, a més, dóna peu a retallar les subvencions a clubs i associacions, mesura que en cap manera compartim. Així mateix, el pla dóna peu a fer més préstecs quan l’opció del Bloc és fer inversions i pagar els gastos a partir dels recursos corrents i no a partir de més endeutament.
El Bloc troba a faltar en el Pla la previsió de més inversions: només hi ha dues inversions reals: 1) la del Braç Treballador, que es fa a partir d’una subvenció de la Generalitat i la del col·lector de la platja, a partir d’un préstec del Ministeri d’Indústria, que és el préstec que hem comentat abans.
El Bloc considera que aquest pla no és suficientment ambiciós per a acabar en la greu situació econòmica i per això votàrem en contra.

Com ja vàrem recordar en el plenari:

  • Han fracassat diversos Plans de Sanejament fets abans pel PP i per tant vam preguntar quines garanties hi ha que aquest es complesca.
  • Varem demanar la creació de la Comissió de Seguiment que ha de dur el pla i saber qui la formarà.
  • I vàrem preguntar si consignar 0 euros a la taxa de Serveis per Programació Urbanística vol dir que el PP no té cap previsió de que es desenvolupen els sectors de la platja.