El Bloc s’oposa al Pla de Sanejament presentat pel govern municipal del PP perquè no representa una solució per acabar amb la mala situació econòmica que travessa l’Ajuntament. Aquest pla manté una forta pressió fiscals sobre els ciudatans en contemplar els pròxims anys l’augment del 8 per cent en la contribució urbana (l’IBI ). A més, preveu uns ingressos més que irreals perquè encara que estem en plena crisi econòmica, el pla contempla impostos per construccions i obres i altres per activitats econòmiques similars als del anys anteriors.

El portaveu del Bloc, Jordi Joan, ha indicat que ”el que menys necessita l’ Ajuntament és continuar endeutant-se i el Pla dóna peu a realitzar més préstecs. De fet està previst per al 2009 un préstec de quasi 6 milions d’euros que pujarà l’endeutament al 150 per cent. Això hipoteca els ciutadans de Tavernes i a les futures corporacions”. El portaveu nacionalista ha remarcat que ”l’opció del Bloc és fer inversions i pagar despeses a partir dels recursos corrents i no a partir de més endeutament” .

Jordi Joan ha fet palesa la circumstància que el fort endeutament de Tavernes no s’ha vist traduït en progrés per a Tavernes i ha assenyalat que una altra mesura que el Bloc no comparteix és que el pla possibilita retallar subvencions a clubs i associacions, una cosa que els nacionalistes no comparteixen en absolut.

Trobem a faltar la previsió de més inversions reals perquè el Pla de Sanejament només contempla el Braç Treballador, que es faria amb una subvenció de la Generalitat, i el col·lector de la platja, que es faria amb un préstec del Ministeri d’Indústria” ha indicat el seu portaveu. El Bloc ha assenyalat que és la mala gestió del PP de les passades legislatures la que ha dut a l’Ajuntament de Tavernes a un dèficit de més de 3 milions d’euros en tresoreria i a un endeutament de 16 milions d’euros, quasi mil euros per habitant i superant la ràtio del 110 per cent permesa per la llei.

El PP no ha presentat el pla perquè se’l creu, de fet tots els seus plans anteriors han fracassat. El PP elabora este pla de sanejament perquè l’obliga la llei per la mala situació econòmica que travessa l’Ajuntament. Per tant, és clar que les afirmacions de l’alcalde de que la hisenda es troba sanejada no tenen cap sentit, afirma el Bloc.

Instem el PP a abandonar la seua política econòmica basada en la mala planificació i el balafiament i que centre els seus esforços en reduir l’endeutament de l’Ajuntament que al fi i
al cap, és l’endeutament de tots els ciutadans.