Un mes més i un plenari més, des del BLOC ens vegem en l’obligació de preguntar-li a vostè, com a Alcalde de Tavernes ,pel problema dels fums i olors que continuem patint tots els veïns i veïnes.

Al llarg d’aquests mesos ens ha dit vostè, que l’Ajuntament estava treballant per trobar una solució, que no era fàcil, que els problemes tècnics eren complexos i que per això s’estava tardant. Ens va dir, que s’instal·larien uns filtres que solucionarien el problema………………

Ens consta que els filtres s’han instal·lat i també ens consta que els fums i olors continuen envaint la nostra localitat , aquest mes d’octubre ha estat especialment alarmant la freqüència i intensitat en que s’han produït aquestes olors, els dies 5, 6, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, i molt especialment els dies 26, 28, 29 i 30 d’octubre.

Sr. Alcalde, la paciència dels veïns s’esgota, hi ha una remor de queixes que va en augment, perquè els veïns ja no poden obrir les finestres per ventilar les cases, perquè han de dormir amb les finestres tancades encara que tinguen calor per no despertar amb un fort coentor de gola, perquè estan farts de respirar eixe fum…………

Així doncs, i vist que les gestions fetes des de l’Ajuntament no han aportat cap solució a un problema greu que persisteix, des del BLOC reiterem la sol·licitud que ja férem amb anterioritat i li preguem a vostè com a “Alcalde de Tavernes” que:

1r/ Pose aquesta situació en coneixement de la Conselleria de Sanitat, demanant la seua intervenció a la zona.
2n/ Comunique els fets a la Fiscalia Especial de Medi Ambient.
3r/ l’Ajuntament de Tavernes siga un dels òrgans col·laboradors del “Sistema de Vigilància Sanitària de Riscs Ambientals” de la Comunitat Valenciana.

Des del BLOC li demanem que com a Alcalde , es pose vostè al cap davant dels veïns, que siga vostè l’Alcalde que netege Tavernes de fums i olors i de segur que tots li ho agraírem.