El grup parlamentari Compromís ha presentat una proposició no de llei en les Corts Valencianes per a demanar el restabliments dels cicles formatius que la Generalitat ha suprimit en l’IES Jaume II “El Just” de Tavernes de la Valldigna i que afecta a l’horari nocturn i també vespertí. L’alcalde de Tavernes, el valencianista Jordi Juan, ha enviat tota la documentació a síndic de Compromís, Enric Morera, qui ha presentat de seguida la proposta parlamentària.
Segons ha informat Enric Morera, “els cicles formatius superiors en administració de sistemes informàtics en xarxa, com el de desenvolupament d’aplicacions web, s’impartien en horari nocturn, és a dir, de 18 a 22 hores, i també el mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes, que s’impartia de 16 a 22 hores, han estat eliminats de l’institut de Tavernes i s’han traslladat a Gandia, on també fan falta però pensem que llevar d’un lloc per a posar-los en un altre no és la solució als problemes de formació dels nostres ciutadans i ciutadanes”.
És més, en tota la província de València, eixos cicles en eixos horaris s’imparteixen a Sagunt, al nord de la província i al sud en Tavernes i ara, amb el desplaçament de les classes a Gandia a l’IES Maria Enríquez, “la gent que vol fer eixos cicles formatius i que són de les comarques centrals, han de fer molts més quilòmetres”. Morera considera que estos cicles “també són necessaris en Gandia perquè els han reclamat habitants de poblacions properes a la capital de la Safor, però això no vol dir que s’haja de suprimir en Tavernes o en qualsevol altre lloc”.
Per tot això, des de Compromís demanen en les Corts que continuen impartint-se a l’IES Jaume II “El Just” de Tavernes de la Valldigna els cicles que han estat traslladats a Gandia i que, de la mateixa manera, continuen donant-se també a la capital de la Safor eixes modalitats de formació professional, “per assegurar la bona formació en tots dos instituts i, per tant, beneficiant als ciutadans i ciutadanes que han optat per estudiar eixos cicles”, segons Morera.