Josep LLàcer, regidor responsable de manteniment d’infraestructures agràries i urbanes ha manifestat que “el “Parc dels Vents”, va ser inaugurat a bombo i plateret per l’anterior govern municipal del PP, ha estat 4 mesos sense gaudir de la declaració de “nucli zoològic”, un requisit indispensable per albergar animals en captivitat. El regidor ha confirmat així mateix que el manteniment del parc s’ha vingut realitzant fins ara per una persona que no tenia cap vincle ni relació laboral contractual amb l’ajuntament“.

El regidor ha recordat que només l’anterior govern va procedir a la inauguració va haver denúncies de ciutadans particulars i associacions protectores d’animals sobre les pèssimes condicions en que es trobaven tant els mussols com els animals allí engabiats.

El regidor ha recordat que eixes denuncies feren que els mussols es traslladaren a un lloc indeterminat “el qual no consta en cap departament de l’ajuntament, ni en patrimoni, ni en secretaria general. No hi ha cap document ni cap justificant en cap departament de l’ajuntament que reflexe qui va retirar els mussols ni on estan en aquests moments“. El regidor ha assegurat igualment que “ni al departament d’intervenció, ni al de contractació hi ha cap registre ni cap factura que demostre que als animals se’ls estava aplicant el programa higiènic sanitari, de prevenció de malalties i desparasitació“.

Josep Llacer ha explicat igualment el sistema que es va seguir per fer el manteniment del parc i dels animals: “Hi havia una persona, la qual no te cap vinculació contractual amb l’ajuntament, que s’encarregava d’obrir i tancar les portes del parc i de donar menjar “de tant en tant” als animals“.

Josep Llàcer ha manifestat que, en produir-se el canvi de govern, i com a responsable d’eixa àrea, va poder comprovar tot el cúmul de despropòsits i irregularitats i va voler de seguida solucionar el problema.

El regidor assenyala que els animals s’han traslladat a un lloc en condicions on tenen atenció diària i unes condicions adequades per evitar les plagues i malalties que havien sorgit, a més d’evitar les morts d’alguns animals que ja s’estaven produint a causa de la calor que suportaven.

A més a més, es va demanar a la persona que no tenia cap contracte laboral amb l’ajuntament i que s’encarregava d’obrir, tancar el parc i donar de menjar als animals que entregara les claus del parc als operaris de l’ajuntament perquè aquests es feren càrrec del manteniment.

Llacer confessava que “hem tingut sort que durant aquests mesos no ha hagut cap emergència dins del parc quan estava tancat,  perquè l’ajuntament no disposava ni tan sols d’una còpia de les claus per obrir les portes i solventar el problema“.

Gabinet de premsa de l’Ajuntament de Tavernes