En el Ple del 15 d’abril, l’alcalde va donar compte a la corporació municipal i a la ciutadania de la liquidació del pressupost 2012. Després d’un detallat informe de la interventora municipal, la liquidació s’aprova per decret de l’Alcaldia i és important perquè recull gran part de la informació econòmica de l’Ajuntament en finalitzar l’any. La dada més importat: la reducció del dèficit de l’Ajuntament en quasi 4 milions d’euros. La mateixa setmana, el consistori pagava totes les factures anteriors a 15 de febrer de 2013 pendents amb els seus proveïdors, majoritàriament locals.

Volem sanejar l’Ajuntament i per això estem satisfets pels resultats de la liquidació del pressupost 2012 i pel tracte de l’Ajuntament amb els seus proveïdors. Compromís-Bloc és una plataforma ciutadana a favor de les persones, cosa que demostrem amb la correcta gestió dels ingressos que rep l’Ajuntament dels impostos que paguen els seus veïns. L’Ajuntament és la casa de tots i, com en qualsevol casa, si no es disposa de recursos per a fer front a una despesa, no es fa. Per a nosaltres, un ajuntament sanejat és un ajuntament a favor de les persones perquè un ajuntament sanejat no destina recursos públics a pagar deutes sinó a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

La reducció de quasi 4 milions d’euros ha estat gràcies a la gestió responsable de totes les regidories i al bon treball en equip. S’ha fet en el difícil context de crisi econòmica que vivim i garantint les ajudes socials i els serveis públics. Des d’ací volem donar les gràcies als veïns de Tavernes per la comprensió mostrada. Com diguérem el mes passat, el poble no està com ens agradaria però s’estan assentant les bases per a aconseguir el model de ciutat que tots volem.

Compromís per Tavernes, abril 2013