L’alcalde Jordi Joan va donar una detallada informació del “Decret d’Alcaldia” que informa de la situació econòmica de l’Ajuntament el 31 de desembre del 2012, o siga, una vegada tancat el pressupost.
I anunciava el que es pot considerar un gran èxit de la gestió del govern municipal: “l’Ajuntament ha reduït el dèficit en quasi quatre milions d’euros en només un any, i durant el primer pressupost que el govern ha gestionat per complet”. En concret les xifres que apuntava l’alcalde eren una disminució del dèficit de 3.877.816 euros, cosa que significa que d’un remanent negatiu de tresoreria a finals del 2011 de vora 4’5 milions d’euros s’ha passat a un remanent de mig milió d’euros encara negatiu.
L’alcalde recordava que, en les passades legislatures, i sobre tot els darrers anys sempre l’Ajuntament gastava molt més dels diners que s’ingressava, amb la qual s’havia arribat a eixe dèficit de vora 4’5 milions d’euros que l’Ajuntament tenia en tancar l’any 2011.
Tota l’evolució del remanent negatiu de tresoreria en els darrers anys,  ho podeu vore en el quadre següent. Font: memòria d’alcaldia del pressupost del 2012 que podeu consultar en el web tavernes.es, apartat de pressupostos.
Clica damunt per agrandir
I encara hem de dir més: com podeu vore davall del quadre, el dèficit en la comptabilitat del PP seria molt més gran si no haguera usat “la trampa” de gastar els diners fins el 2024 del canon d’aigua potable per reduir eixe dèficit. I això comporta que el govern actual i els dos pròxims es queden sense ingressos per eixe concepte, perquè ells ja s’ho van gastar abans de temps.
I no era la primera vegada que ho feien: en el pressupost del 2006 – s’acostaven eleccions- ja van cobrar de bestreta 5 anys del canon (fins el 2011).
Jordi Joan va explicar les causes d’aquest èxit, que va resumir a tres motius principals, entre els quals citava com a primer la gestió responsable del pressupost, amb comptes realistes en la previsió d’ingressos i despeses, en no gastar més del que es té. I per això, indicava “hem obtingut en la gestió directa del pressupost 2012 un estalvi de 1.831.029 euros.” 
En segon lloc assenyalava la injecció de liquidesa i ingressos de la línia ICO que ha servit per a pagar les factures pendents amb els proveïdors anteriors a 31 de desembre de 2011 i com a tercer la reducció al mínim del número de factures que per no cabre en el pressupost del 2012 es liquidaran en el 2013.
Ací l’alcalde va recordar que quan va accedir a l’alcaldia es va trobar amb 1.161.985 euros en factures fora del pressupost del 2011, que va haver de tramitar el nou govern en el 2012, mentre que per al 2013 sols hi ha 283.390 euros en factures fora del pressupost, o siga vora un milió d’euros menys en factures pendents respecte a l’any passat.
Segons indicava, realment el remanent de tresoreria quan a despeses generals és només negatiu en 265.331 euros i són aquestes factures les que el pugen a eixe quasi mig milió d’euros que ja hem dit.
L’alcalde Jordi Joan acabava indicant que tot eixe esforç en l’economia s’havia aconseguit mantenint els serveis públics i sense paralitzar per a res la ciutat i reflexionava sobre el fet de què havien reduït el dèficit en vora 4 milions, la ràtio d’endeutament amb les entitats financeres i aconseguit un resultat positiu de l’exercici pressupostari del 2012 en 1.831.029 euros, però globalment l’Ajuntament encara té un dèficit de mig milió d’euros i s’ha d’aspirar a una situació global de superàvit, és a dir, un remanent de tresoreria positiu.
L’alcalde va aprofitar per animar als regidors del govern a continuar en la gestió responsable per tal que l’Ajuntament de Tavernes tinga superàvit pròximament.