L’Ajuntament de Tavernes disposa ja de l’avantprojecte del Pressupost Municipal del 2015. L’alcalde, Jordi Juan, va lliurar el document base del pressupost als tinents alcaldes en la Junta de Govern de novembre.

L’alcalde Jordi Juan ha informat que la proposta contempla un pressupost de 15 milions d’euros, amb la qual cosa es preveu uns ingressos similars als que ha tingut Tavernes en els anys anteriors. Els ingressos reflecteixen la congelació de l’IBI per al 2015 després de la reducció de l’impost que l’Ajuntament de Tavernes ha aprovat i ja ha fet efectiu enguany.

Jordi Juan ha manifestat que l’avantprojecte “és realista, les despeses d’adapten realment als ingressos i es dóna prioritat a les partides de Serveis Socials i de conservació dels edificis i vies públics, a més de ser un document responsable on es garanteix el funcionament normal dels serveis públics del municipi“.

També ha destacat que el pressupost “ja compleix les previsions indicades pel govern municipal en les assemblees ciutadanes i reunions de barri, en el sentit que una vegada sanejada l’economia municipal es podria iniciar alguna petita inversió usant recursos propis i sense haver d’acudir als préstecs bancaris“.

El capítol de personal del pressupost experimenta per al 2015 un increment a causa de la revisió de la Relació de Llocs de Treball (RLT) d’algunes seccions aprovada en anys anteriors i també a una partida de 50.000 euros destinada a un Pla d’Ocupació Local.

El capítol dos de despesa corrent abaixa amb l’objectiu de destinar 900.000 euros a inversions. Entre les que ha comentat Jordi Juan estarien la pintura de passos de vianants, construcció de nínxols, la regeneració del llac de la Goleta, esports, millores en parcs, jardins i via pública en general així com diversos edificis municipals. El pressupost contempla també una partida de 100.000 euros destinada a ADISVA perquè acabe el seu taller ocupacional. La disminució del capítol dos ve donada per un ajust a la baixa de les despeses de totes les regidories a excepció de Serveis Socials.

El capítol quatre, despeses de subvencions i transferències, manté totes les subvencions a excepció de la Mancomunitat de la Valldigna que abaixa en 30.000 euros.

L’alcalde Jordi Juan ha destacat l’esforç que efectua l’Ajuntament per fer front a les despeses financeres. En concret, ha confirmat que Tavernes destinarà el 2015 la quantitat de 1,6 milions d’euros a pagar amortitzacions de capital i interessos per préstecs de l’anterior legislatura i pel préstec demanat el 2012, que es va destinar a pagar les factures dels proveïdors també pendents de la passada legislatura.

El pressupost es troba per tant en una fase inicial i pot tindre algunes modificacions. Pròximament serà dut a comissió perquè després s’aprove en el plenari abans d’acabar l’any.