Jordi Joan i Huguet va ser proclamat ahir alcalde de Tavernes en haver aconseguit 9 vots, la majoria absoluta, en la primera votació. El resultat de l’escrutini va indicar 4 vots per a Manuel Vidal, del PP, 2 vots per a Víctor Borràs, i 1 vot en blanc, presumiblement d’EUPV, donat que Eduardo Bononad va fer renuncia expressa a la seua condició de candidat a l’alcaldia.

En ser elegit i després de la intervenció dels portaveus dels partits locals amb representació a l’Ajuntament, va prendre la paraula l’alcalde Jordi Joan, de Compromís, que va remarcar que estava al servei de Tavernes, que anava a continuar al servei d’aquest poble i que des del seu càrrec de diputat a les Corts Valencianes anava a posar el màxim interés per beneficiar Tavernes.

BaldoTavernes15En aquest context va considerar que com a diputat pot ajudar perquè aquelles coses i problemes de la ciutat que han de tindre solució a les institucions de València o Madrid puguen encarar-se amb una major facilitat.

Jordi Joan va dir que la majoria absoluta no és sinònim de legislatura amb tranquil·litat perquè, confessava, Tavernes té molts problemes i nomenava el riu Vaca (quatre vegades inclós en esmenes al pressupost de l’Estat pel diputat Joan Baldoví, present en la sala) la circumval·lació, depuradora, un nou Pla General… sense oblidar alguns immediats com el col·lector de la platja o el mur del Vergeret que necessiten una solució immediata, al qual indicava es podia afegir la piscina coberta, sense oblidar eixe Centre de Dia que l’alcalde va prometre treballar per aconseguir-lo.

public15L’alcalde deixava entrevore que ens podien trobar amb els problemes derivats de la falta de finançament, que s’agreuja amb la disminució de mig milió d’euros d’ingressos per l’IBI de les terres que no han iniciat els plans parcials. No ho va dir, però amb una situació on la Hisenda Municipal només rep ingressos per a pagar sous, obligacions i despesa corrent i als bancs, i sense que quede massa per poder fer inversions….

Per últim va expressar la voluntat de continuar amb la política de transparència i informació al ciutadà, amb reunions periòdiques a la Casa de la Cultura i les assemblees de barri, que han de determinar també les inversions en cada zona de la ciutat i que pensa nugar a pressupostos participatius en aquest punt concret.