La Coalició Compromís per Tavernes de la Valldigna ha presentat mitjançant el diputat al Congrés Joan Baldoví una serie d’esmenes que són de vital importància per al desenvolupament, sostenibilitat i seguretat de Tavernes.

Entre elles trobem algunes reiterades en altres pressupostos i que, a dia d’avui, el govern espanyol no les ha tingut en compte, ni ha posat en marxa, com ara:

-­‐ La laminació i solució de la inundabilitat del Riu Vaca (30 milions d’euros).
-­‐ El desdoblament de la via férria en el seu tram entre Cullera i Gandia (20 milions d’euros).
-­‐ El desdoblament de la calçada i millora dels punts negres en la N-­332 entre Favara i Xeraco (15 milions d’euros).

També n’hem aportat de noves per a que el nostre diputat les defense al Parlament Espanyol, estem parlant
de:

-­‐ L’actuació en la costa vallera per a evitar la regressió de la platja de la Goleta (50 milions d’euros).
-­‐ La permeabilització del riu Vaca al seu pas per l’Autopista AP7 (10 milions d’euros).
-­‐ La creació d’una Via Verda entre els municipis de Tavernes de la Valldigna i Carcaixent, seguint l’antic traçat de la via del tren Dénia-­‐Carcaixent (9 milions d’euros).
-­‐ La creació d’un centre permanent d’interpretació de la Cova del Bolomor (500 mil euros) per tal de potenciar les visites in situ, fomentar l’estudi i convertir el jaciment en un punt de dinamització cultural que revertesca en l’economia local i en l’avanç dels estudis arqueològics.

Per últim, s’ha presentat una esmena referent a l’adequació de l’entorn i els accessos en la zona de la “Sequia la Bova”. Optimitzar l’evacuació pluvial de la zona a més de facilitar la ubicació de la futura Estació Depuradora d’Aigües Residuals (6 milions d’euros).

El Secretari Local de Compromís per Tavernes, Josep Llàcer ha assenyalat que: “el nostre Diputat Joan Baldoví porta molts anys treballant de valent per fer valdre els interessos dels veïns de Tavernes, defensant de manera excel·lent aquestes esmenes i fent arribar la veu dels valencians al Congrés dels diputats. Malauradament portem molts anys en què els Pressupostos Generals de l’Estat marginen els valencians i els veïns de Tavernes, invertint aci molt menys que la mitjana estatal. Els ciutadans de Tavernes ens mereixem un tracte just i que l’Estat invertisca igual que s’invertix en altres llocs. El que demanem són infraestructures i actuacions essencials i estratègiques per al desenvolupament de la nostra ciutat i la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns”.

A la fi, Compromís per Tavernes presenta esmenes per un valor total de més de 140 milions d’euros.

Esperem que el Govern de l’Estat atenga les nostres peticions i el nostre company Joan Baldoví aconseguixca per a Tavernes estes inversions que resultarien més que beneficioses per al nostre municipi.