El Bloc està a favor i treballarà per fer possible la piscina coberta que Tavernes necessita i no de qualsevol piscina. No estem en contra de la piscina, sinó en contra del projecte del PP perquè no ofereix els serveis que Tavernes necessita ni té les condicions de legalitat que ha de reunir una obra municipal.
El Bloc no comprén i lamenta la postura dels altres partits de l’oposició (PSOE i EU) que avalen amb el seu vot el projecte del PP quan saben que no compleix la llei i no és l’obra que volen els vallers i valleres. El Bloc exigeix un projecte modern, amb piscina amb totes les prestacions, SPA, zones i tots els equipaments esportius i de serveis i sobre tot que complesca la llei.
El Bloc ha votat en contra del projecte presentat al plenari perquè:
  • El projecte del PP compta amb l’informe negatiu d’Intervenció i del Cap de Contractació d’Obres de l’Ajuntament.
  • Tavernes no disposa legalment dels terrenys d’ubicació de la piscina.
  • No es compta amb l’informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ni es disposa de Pla d’Actuació Municipal contra Inundacions ni de cap pla que minore els efectes. La piscina està projectada en la zona més inundable del terme i la més afectada per les inundacions del passat 19 de’octubre i de l’11 de setembre del 1996.
  • Hi ha dubtes sobre la legalitat de pagar l’obra amb els diners obtinguts de la venta de la caserna de la Guardia Civil.
  • L’ajuntament pagarà els terrenys i el 50% de l’obra i la cedirà 40 anys a una empresa privada. A canvi, disposarà de 100 hores a l’any per a usos municipals si ho sol·licita amb 15 dies d’antelació.
  • El dèficit d’explotació de l’empresa privada podrà pagar-lo l’ajuntament.
  • Hi ha una mala planificació pressupostaria. No sabem res dels 300.000 euros de subvenció promesos per la Diputació i la Generalitat. Tot indica que “ni estan ni se’ ls espera” i cal recordar que la Generalitat ha donat per acabada la piscina quan encara no hi ha projecte definitiu.

El Bloc reitera que està a favor de la piscina coberta, però vol la piscina que Tavernes demana, és a dir, amb totes les condicions de seguretat i bons serveis per als vallers i valleres, condicions que no reuneix el projecte del PP.


Gabinet de Comunicació del Bloc