El Bloc ha presentat a la Junta de Portaveus una proposició amb un conjunt de propostes que tenen com a objectiu millorar l’accessibilitat en el municipi. Els diversos punts de la proposició del Bloc s’hauran de debatre en el plenari del dilluns, 2 de juny, però els partits en la Junta de Portaveus manifestaren la seua predisposició a aprovar-los.
  1. El Bloc ha proposat que l’Ajuntament de Tavernes realitze una campanya específica de publicitat i difusió de les subvencions que s’atorguen per millorar l’accessibilitat als comerços, al temps que es proposa realitzar una campanya de sensibilització i conscienciació de la necessitat d’aquestes obres.
  2. El Bloc ha demanat que la partida de 50.000 euros aprovada enguany per a aquestes subvencions es mantinga en la mesura de les possibilitats en els pressupostos de la present legislatura.
  3. El Bloc proposa una reunió semestral de la Comissió d’Accessibilitat ja constituïda.

Els partits polítics van aprovar en el ple del 4 de desembre de 2006, a instàncies del president de l’associació Valldigna Accessible, una proposició sobre l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. Entre altres, el ple va aprovar per unanimitat destinar una partida de 50.000 euros del pressupost de 2007 per a subvencionar els locals privats de pública concurrència que facen obres d’adaptació.
Aquestes subvencions, aprovades per tots els grups, preveia una ajuda del 75% del cost de les obres amb un màxim de 1000 euros per local, però es va donar la circumstància que no es va presentar cap comerç per a rebre les subvencions. Davant aquest fet, ell Bloc realça la importància de la publicitat i informació de les ajudes entre el comerç per tal que es puguen complir plenament els objectius previstos quan a accessibilitat.