El Bloc ha proposat l’execució de projectes per millorar la qualitat de vida i els serveis municipals de Tavernes dins del marc del Reial Decret-Llei 9/2008 aprovat el passat 28 de novembre i que contempla una dotació de 3’5 milions per a Tavernes. “Fem propostes realistes que beneficien tota la ciutat i on intentem corregir deficiències de temps que, fins ara, no han estat plasmades en cap proposta d’execució” ha manifestat Jordi Juan, portaveu del Bloc.
Les propostes s’estructuren en blocs d’execució per sectors i com a novedoses indiquem el projecte d’adequació i millora general de l’entrada de la ciutat pel Camí La Dula entre la rotonda de les Oliveres i el cementeri. “Proposem ampliar el Camí La Dula cap a la muntanya i construir una zona enjardinada entre eixe camí i la carretera per millorar l’estètica de l’entrada a Tavernes” ha explicat Jordi Juan.
Altres projectes són l’execució d’un carril bici Tavernes-platja, un pla general de reparació de voreres, la habilitació d’un aparcament de vehicles de gran tonatge i la millora de la conducció d’aigua potable i clavegueram al Polígon “El Teularet“.
La millora d’instal•lacions esportives del Bloc contempla la col·locació de plaques solars de calefacció, la reparació urgent de les goteres i el canvi general dels finestrals exteriors del Pavelló Cobert; la millora de les pistes esportives annexes al Camp Municipal i la millora de l’enllumenat del Camp El Vergeret.
L’educació i l’ensenyament públic preocupa al Bloc. Hem dedicat un apartat específic de millora del sector” indicava Jordi Juan en confirmar la proposta de la redacció i execució de projectes de reparació de desperfectes generals i paviments dels patis, la realització d’obres de manteniment com poden ser goteres, canvis en finestres o persianes i inversions en mobiliari i noves tecnologies. “Volem preparar i posar els mitjans perquè l’eliminació dels barracons escolars siga una realitat ben prompte a Tavernes” remarcava el regidor.
El Bloc ha proposat a l’apartat dedicat al patrimoni cultural i històric projectes per conservar les ruïnes del Ràfol, el molí del segle XVII del Camí el Pla, les muralles ibèriques d’Els Castellets, la Torre de Guaita i l’entorn del jaciment de Bolomor.
Jordi Juan confirmava que el Bloc proposa la creació d’un Parc Natural Municipal a l’entorn de Bolomor i l’ampliació dels ullals “Gran”, “Penyetes” i “Gat” amb un projecte de repoblació arbustiva i arbòria. “Hem inclós la repoblació de la falda de la Muntanya de Les Creus, amb instal·lació si cal de sistema de degoteig. Estava previst a la segona fase de Eliminació de Riscos Geològics fa una dècada i no s’ha dut a cap” recordava el regidor.
Les propostes del Bloc es completen amb projectes destinats a millorar l’accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques en col•legis, edificis públics i instal·lacions esportives, culturals i socials de Tavernes i la platja. “L’objectiu principal és la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns afectats de discapacitats i problemes de mobilitat” manifestava el regidor.
Per al vostre coneixement, incloem el text de propostes. S’ha lliurat a Alcaldia-Presidència en la reunió celebrada el dia 23 per tractar sobre els projectes a incloure dins del pla del Govern d’Espanya per al fons d’inversió local.
Grup Municipal Bloc Nacionalista de Tavernes de la Valldigna
El grup municipal del Bloc proposa al ajuntament de Tavernes dins del marc contemplar al Reial Decret-Llei 9/2008 aprovat el passat 28 de novembre:

A- Bloc de millora de l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques

 • L’execució de projectes destinats a millorar l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques en col•legis, edificis públics i instal•lacions esportives, culturals i socials de Tavernes i la platja. L’objectiu principal seria la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns afectats de discapacitats i problemes de mobilitat.
 • El Bloc considera que cal aprofitar aquesta oportunitat per completar i acabar el Pla d’Accessibilitat que té projectat l’ajuntament. Una de les mesures pot ser la dotació d’ascensors als edificis i centres públics (inclosos educatius) que no en disposen, així com la millora de l’accés de les persones discapacitades a tots els centres i espais públics de la nostra localitat i a l’hora garantir que desapareguen les barreres arquitectòniques.
B. Bloc del manteniment i millora de centres públics educatius
 • La redacció i execució de Projectes de Manteniment i Millora dels centres públics educatius de la localitat, que contemple la reparació de desperfectes generals (llum, aigua, pintura, etc), millora dels paviments dels patis, la realització de menudes obres de manteniment com poden ser goteres, canvis en finestres, persianes, etc. i inversions en mobiliari i noves tecnologies. Eliminació dels actuals barracons escolars.
C. Bloc del manteniment i millora d’instal•lacions esportives
 • La redacció i execució de Projectes de Manteniment i Millora de les instal•lacions esportives que afecten a les pistes esportives annexes al Camp Municipal, la millora de l’enllumenat d’El Vergeret i al Pavelló Cobert que, cal recordar no ha gaudit de cap actuació d’ençà la seua inauguració. Per aquest edifici esportiu proposem: la instal•lació de plaques solars de calefacció, la reparació urgent de les goteres i el canvi general dels finestrals exteriors, totalment trencats.

D. Bloc de millora i conservació del patrimoni cultural i natural.

 • La redacció i execució de Projectes de Millora i Conservació que afecten a les ruïnes del Ràfol, el molí del segle XVII del Cami el Pla, les muralles ibèriques d’Els Castellets, la Torre de Guaita i l’entorn del jaciment de Bolomor, per al qual proposem la creació d’un Parc Natural Municipal que afecte tot l’entorn.
 • Així mateix, la senyalització dels abrics naturals de la cova “El Tabac”, “La Nevera” i la millora i neteja dels acessos a Les Creus, Fontetes de Cantus, Pla de la Sangonera, La Granata que tindria com a objectiu fomentar el turisme de sender i com a mesura preventiva contra incendis forestals.
 • Ampliació dels ullals “Gran”, “Penyetes” i “Gat” i la consolidació i repoblació arbustiva i arbòria.
 • Repoblació de la falda de la Muntanya de Les Creus, amb instal•lació si cal de sistema de degoteig. Cal recordar que era el previst en la segona fase de la eliminació de riscos geològics fa una dècada i no s’ha dut a cap.
E. Bloc de millora de la ciutat i dels serveis
 • Construcció d’un carril bici a la platja.
 • Adequació i millora general de l’entrada de la ciudad que va desde les Oliveres d’Olivera al Cementeri Municipal i que afectaría el Camí La Dula: ampliació cap a la muntanya i construcció d’una zona verda enjardinada entre la carretera i el Cami la Dula que millore l’estetica de la zona i l’entrada a Tavernes.
 • Execució d’un pla general de reparació de voreres.
 • Habilitació d’un aparcament municipal per a vehicles de gran tonatge.
 • Millora de les infrastructures bàsiques del Polígon Industrial “El Teularet”: conducció d’aigua potable i clavegueram.
Aquests projectes s’han de redactar i executar dins el marc del Reial Decret-Llei 9/2008 aprovat el passat 28 de novembre amb objectiu de dotar de fons extraordinaris per a promoure l’execució per part dels ajuntaments d’inversions que creen ocupació i també les accions que milloren la situació de sectors econòmics estratègics per iniciar projectes amb fort impacte amb la creació d’ocupació.