El Bloc sempre ha defensat la pràctica de polítiques medioambientals i sostenibiltat de l’entorn. Per això, no compartim la modificació de la taxa de gestió de residus urbans proposada pel govern del PP perquè establix una “taxa fixa”, única i igual per unitat d’habitatge i locals sense tenir en compte el tipus de d’activitat que s’hi desenvolupa. El vol també vol mostrar la seua preocupació perquè tot i la seua aprovació en el ple passat encara no està clar els preus que s’han de pagar.

El Bloc vol manifestar que a hores d’ara, desconeixem quin va a ser el cost per a la ciutadania de la part gestionada pel Consorci i per tant desconeguem, si al final pagarem el mateix o més per la prestació del mateix servei que al 2009. El Bloc recorda que si ens hem de basar en els preus en augment aprovats per Diputació la taxa pot tindre una pujada en el 2010 fins el 40%.

La resolució aprovada pel govern municipal del PP d’establir una “taxa fixa”, única i igual per unitat d’habitatge i locals on s’exercesquen tasques de qualsevol activitat considerem que dificulta el correcte desenvolupament de polítiques mediambientals i de sostenibilitat de l’entorn, en base sempre del criteri que “Qui més embrute, més pague”.

El Bloc considera la qüestió de “¿Quin serà el preu a pagar? hauria de ser valorada pel govern municipal del PP i tindre tots els números clars abans de ser aprovat al ple davant la situació de crisis de les famílies, però ens trobarem en la sorpresa que les nostre preguntes en el ple es quedaren sense respostes clares i concretes.