Les gestions de l’Ajuntament durant dos anys davant la Gerència Regional de Cadastre han aconseguit la revisió a la baixa dels valors cadastrals dels immobles. Només queda pendent l’aprovació pel Consell de Ministres i contemplar-se als pressupostos de la Nació del 2014.

L’Ajuntament de Tavernes és conscient de la situació actual i de que hi ha una sobrevaloració dels immobles. Una de les primeres mesures del govern actual (octubre 2011) va ser sol·licitar a la Gerència Territorial del Cadastre la revisió a la baixa dels valors cadastrals.

L’Ajuntament de Tavernes ho va sol·licitar el mes d’octubre del 2011 amb l’objectiu d’adequar l’IBI a la situació real actual . Les gestions dutes a cap per l’Ajuntament amb reunions amb la Gerència Regional  de Cadastre aconseguiren que este organisme oficial acceptarà en el 2012 la sol·licitud de l’Ajuntament i Tavernes s’incloïa en un Pla de Treball que s’estudiaria la revisió a la baixa de l’IBI al casc urbà i la platja.  La rebaixa pot oscil·lar entre el 15 i el 20%.

Enguany  l’Ajuntament de  Tavernes ha sol·licitat al Govern de la Nació que faça efectiva  la rebaixa dels valors cadastrals atés que la nostra ciutat reuneix totes les condicions marcades pel Ministeri d’Hisenda.  Ha de ser ara el Ministeri d’Hisenda qui eleve al Consell de Ministres la proposta i ha de ser el govern de Rajoy qui l’aprove definitivament i la incloga dins de l’acompanyament dels pressupostos de la Nació del pròxim any 2014.

Tot això va ser explicat a la ciutadania en les assemblees informatives obertes realitzades l’any 2012 i el mes de maig passat en la Casa de la Cultura. També es va indicar que les pujades de l‘IBI són una conseqüència de la revisió a l’alça dels valors cadastrals feta l’any 2006, i que l’actualització s’ha de fer efectiva any a any, durant un període de 10 anys que acaba en el 2016. Per tant,  els valors que es paguen per IBI no els ha determinat el  govern actual que només aplica les decisions legals preses en el 2006 per un altre  govern municipal.

L’Ajuntament de Tavernes, com a únic i legítim representant de tots els veïns i veïnes, quan va iniciar les gestions fa pensar en bé de tots i l’interés general de la població. L’Ajuntament és l’únic  interlocutor vàlid davant l’Administració Central i de Cadastre i, com a representant de tot el poble, ha actuat i ha gestionat la rebaixa dels valors cadastrals per a tots i, si es fan efectives les promeses de la Gerència de Cadastre, podrien aplicar-se el pròxim 2014.