Tavernes ha estat el municipi de la comarca de la Safor-Valldigna que més va estalviar en el 2012 en concepte de despeses de personal  i en xifres absolutes,  segons ha publicat el diari Levante-EMV (dijous 15) que arreplega les dades actualitzades del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Totes aquestes dades, així com l’estalvi en el capítol 1, que comprén les despeses dels llocs de funcionaris municipals, laborals, salaris dels polítics i càrrecs de designació política, ja foren informades en el ple d’abril, quan l’alcalde donava compte de la liquidació del pressupost del 2012. En aquella sessió plenària, l’alcalde anunciava en el seu informe que el dèficit s’havia reduït en un any en vora 4 milions, cosa que significava que d’un romanent negatiu de tresoreria a finals del 2011 de vora 4’5 milions d’euros es passava a un romanent de 0’5 milions encara negatiu, mentre el pressupost es tancava en superàvit de 1’8 milions.

La quantitat dedicada al capítol 1 va ser de 6’2 milions d’euros, mentre el 2011 (any electoral) la despesa va ser de 8 milions. L’estalvi aconseguit en aquest capítol és en xifres exactes de 1.768.451 euros i representa el 28’3% en percentatge. Cal indicar, com a punt positiu, que aquesta reducció s’ha fet sense haver d’aplicar cap ERO ni haver de despatxar cap treballador de l’Ajuntament.

L’aplicació, entre altres mesures, del Pla d’Ajust aprovat només amb els vots del govern d’aleshores, la congelació del salaris imposada pel Govern de Rajoy, la negociació amb el personal , així com l’amortització de les places de personal que s’han jubilat, són alguns dels punts que ho han fet possible, sense oblidar tampoc el retall de sous dels polítics amb dedicació exclusiva o a mitja jornada, i que ha suposa percentatges superiors al 20% en sous de polítics i vora un 50% en òrgans col·legiats com ja hem explicat en altres ocasions.

Quan a les altres ciutats grans de la comarca, Gandia ha estalviat només el 2% respecte el 2011 i Oliva l’11%.  Respecte a la Valldigna, Simat ha aconseguit una rebaixa del 36% en passar de 1’38 milions a 1’1; Benifairó un 5% en passar de 583.000 a 555.000 i Barx el 34’7% en passar de 500.000 a 370.000 euros.

De la Cotorra de la Vall.